Град Репино , Санкт Петербург - Пречиствателна станция за отпадъчни води ENVIROTECH

07.09.2008 10:02

Удоволствие е за нас да Ви информираме, че фирмата Evironment Commerce CZ, заедно с руския си пaртньор - дружеството  Водоканалстрой успешно завършиха реализацията на ПСОВ на град Репино в област Санкт Петербург, Русия  ENVIROTECH - REPINO, SANKT PETERSBURG -RUSSIAЕНВИРОТЕХ – РЕПИНО, САНКТ ПЕТЕРБУРГ – РУСИЯ Фирмата Evironment Commerce CZ, ООД  с радост съобщава за успешната реализация на пречиствателна станция за отпадъчни води  ENVIROTECH по собствен проект за руския град Репино, намиращ се недалеч от Санкт Петербург.Тя  е изградена в сътрудничество с руското дружество Водоканалстрой през 2007 година. Станцията е изцяло  разположена в един  единствен закрит с покривна конструкция строително - технологичен комплекс  с кръгла форма и външен диаметър 48 m, поради което се отнася към най-новите комплексно изградени и изцяло покрити пречиствателни станции за отпадъчни води в света. Касае се за най нов тип пречиствателни станции с патентована технология ENVIROTECH с комбиниран тристъпален пречистващ процес. Пречиствателната станция изцяло покрива европейските и руските норми. При експлоатацията й няма   наличие на  миризми и е с ниско ниво на шум. Тя е напълно автоматизирана, с модерна управляваща система и с възможност за дистанционен мониторинг и управление. 

В пробна експлоатация бе тържествено пусната при пряко телевизионно излъчване от областната управителка на Санкт Петербург. 

Назад